Standard

STANDARD

Standard – Innemiljøstandarden

Vi i Miljøservice benytter Innemiljøstandarden som et målesystem for vurdering av rengjøringskvalitet, renholdsstandard/bruksstandard og gulvvedlikeholdsstandard.

Vi bruker også Innemiljøstandarden som vektøy til å jobbe med kompetanse, kvalitet, holdninger, informasjon/bevisstgjøring, tilrettelegging og organisering. Innemiljøstandarden er tilgjengelig her.