Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte fra Husbanken

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning fra Husbanken og er for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
Dersom man leier en kommunal bolig av Arendal kommune, kan man søke om både statlig og kommunal bostøtte.
Mer informasjon om statlig bostøtte finner du på Husbanken sine sider.

Kontaktinfo og søknader til statlig og kommunal bostøtte finner du også på Arendal kommune sine sider.