Romstølen Vest

Nytt spennende utbyggingsområde på Myra

Området er under regulering til bolig, forretning og kontor, med mulighet for parkeringskjeller på flere av tomtene.

De ulike delområdene selges som separate tomter og har følgende formål og størrelser:

BK1: Boligområde for rekkehus, kjedeboliger eller firemannsboliger på ca. 4,8 daa med utnyttelsesgrad på 40 %.

BB1: Boligområde for lavblokk eller terrasse hus på 3,1 daa med utnyttelsesgrad på 60 %. Minimum BRA 2400 kvm. Byggevolumet skal fordeles på minimum 2 bygningskropper.

BB2: Boligområde for lavblokk eller terrasse hus på 6,0 daa med utnyttelsesgrad på 60 %. Minimum BRA 3600 kvm. Byggevolumet skal fordeles på minimum 3 bygningskropper.

B/F/K: Tomt med kombinert formål for bolig, forretning og kontor på 3,1 daa med utnyttelsesgrad på 60 %. Minimum BRA 2900 kvm. Det kan etableres terrasse på taket. I området kan det etableres hybelhus.

B/K: Tomt med kombinert formål for bolig og kontor på 3,4 daa med en utnyttelsesgrad på 60 %. Minimum BRA 2500 kvm. Det kan etableres terrasse på taket. I området kan det etableres hybelhus.

K/T: Tomt med kombinert formål for kontor og tjenesteyting på 3,9 daa med en utnyttelsesgrad på 50 %. Minimum BRA 3200 kvm.

For mer informasjon kontakt eiendomsutvikler Camilla Widmer på tlf. 922 03 325 / epost: camilla.widmer@arendal.kommune.no

 Finn.no-annonse

regulering_uke5_2013 A2-L_2