4 eneboligtomter på Løddesøl

På Løddesøl har vi 4 flotte eneboligtomter som kommer for salg

Tomtene ligger høyt og fritt øverst i feltet, og har gode solforhold og flott utsikt over landskapet rundt. Området fremstår stille og rolig og har naturskjønne omgivelser som passer fint for småbarnsfamilier.  Skole og barnehage ligger i nærområdet. Nærmeste barnehage ligger ved innkjøringen til boligfeltet.

Tomtene overleveres i den forfatning de er ved besiktigelse og det påhviler kjøper selv å utføre nødvendig grunnarbeid og opparbeidelse.

Boligfeltet vil bli opparbeidet med asfalterte adkomstveier, gatebelysning ihht. godkjent reguleringsplan. Ved ferdigstillelse av boligfeltet vil kommunen overta ansvaret for vedlikehold av vei, vann, kloakk og belysning.

For mer informasjon kontakt eiendomsutvikler Camilla Widmer, tlf. 922 03 325 / epost: camilla.widmer@arendal.kommune.no

 Bilder fra området
161-1164-1 166

CIMG3207j