Pressemelding - glassheisprosjektet og universell utforming

Glassheisen er universelt utformet og lovkrav er fulgt

Det er den siste tiden skrevet innlegg, på blant annet sosiale media, med påstander om at glassheisen ikke er prosjektert og utformet i henhold til universell utforming. Dette begrunnes med at blant annet ledelinjer, som er en rettesnor/veileder for personer med synshemminger, ikke er tatt med. Vårt svar er at ledelinjer og universell utforming er planlagt og utformet i henhold til gjeldende regelverk. Rekkverket er ledelinje, og det er planlagt og utført taktil merking av gulv ved dører og utkikkspunkt Fløyheia. Taktil merking er en fysisk markering på gulvet, men dessverre kom det ikke på plass før fredag 13.august, noe vi beklager.

En annen påstand som er fremkommet er at heisen, med utkikkspunkt, ikke gir bevegelseshemmede mulighet til å nyte utsikten fra anlegget. Bevegelseshemmede har tilkomst til platået direkte over trappen. På grunn av høydeforskjellen på amfiet og at det er benyttet glass ved avslutningen av amfiet, er det tilrettelagt for at man nyte samme utsikt fra dette platået.

Intensjonen har vært at heisen og utsikten skal være for alle, og fremkommelighet er gjort i tråd med regelverket. Men konstruktive innspill tas gjerne imot, og det vil arbeides med vurderinger og sikkerhetstiltak fremover.

Glassheisen er i seg selv et virkemiddel for trinnfri forflytning og for å øke tilgjengelighet for alle. Dette spesielt med tanke på rullestolbrukere og andre som vil synes det er krevende å ferdes til fots opp til Fløyheia. Vi er derfor glade for at det har vært et stort engasjement i forhold til at alle skal kunne bruke den nye glassheisen.