Feilslutninger på lederplass i Agderposten. Glassheisen nok en gang.

Glassheisen sett fra Fløybyen mot Galtesund i sort hvitt - Klikk for stort bildeGlassheisen Marianne Ljøstad  

Agderposten hadde lørdag 9.oktober en leder hvor det dras sammenligninger mellom glassheisen og heisen på Plankemyra bo- og omsorgssenter. Det journalistiske poenget er en påstand om at Arendal kommune, ved Arendal eiendom, prioriterer ned brukergruppen på Plankemyra fremfor service på glassheisen.

Dette er feil. Feil både hva gjelder faktagrunnlaget men også feil med hensyn til de konklusjoner som trekkes. Det bør bekymre Agderposten, og bekymrer i alle fall oss, at avisen på lederplass ikke gjør en faktasjekk med en viss kvalitet. 

Fakta rundt reparasjonsjobben på Plankemyra er som følger: Heisen på Plankemyra er 17 år og det er derfor planlagt utført en reparasjonsjobb hvor maskiner, styring og vitale deler på heisen skiftes. I tillegg installeres det ny radar som skal gjøre det enklere for større rullestoler å komme inn i heisen. Denne jobben skal vår rammeavtalepartner Schindler utføre og de har angitt omlag 3 uker til arbeidet hvor heisen dessverre må være stengt. Vi forventer selvsagt at arbeidet utføres så raskt som mulig og også at driftsstabilitet blir bedre etter en oppgradering. Arbeidene ble utsatt noe av hensyn til koronasituasjonen og etter avtale med enhetene på senteret.

Planleggingen av arbeidene er foretatt i et tett samarbeid med enhetene på Plankemyra. Alle beboerne er varslet i god tid og tiltak for å bistå beboere er iverksatt så godt som mulig. Sikkerhetsmessige forhold er ivaretatt.

Så ville det selvsagt være hensiktsmessig og riktig at et omsorgssenter, som Plankemyra, prosjekteres med to heiser men dette er en annen diskusjon. Denne læringen tas med ved byggingen av nytt helsehus.

Det er fire årlige tilsyn på alle heisene i Arendal kommune. Det gjøres inspeksjoner og periodevist vedlikeholdsarbeid hvor sikkerhet for brukere gis høyeste prioritet.  

 

Atle Svendal                                                                                                                  Øystein Sangvik

Styreleder                                                                                                                        Daglig leder

Arendal eiendom KF                                                                                                       Arendal eiendom KF