Gangsti sett fra Fløyheia mot heisen og Galtesund

  

Stien fra Hylleveien til Fløyheia er nå mulig å benytte. Stien slik den fremkommer nå er en midlertidig løsning frem til over sommeren.