Prosjekter

BYGGEPROSJEKTER
EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKTER


Nytt bygg til kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

I følge bystyrevedtak den 08.12.2016 har Arendal Eiendom KF fått mandat til iverksette nødvendig pla
Les mer...

Nytt tilbygg Saltrød Bo- og omsorgssenter

Tidligere fellesstue på Saltrød BOS hadde en lite hensiktsmessig plassering i korridoren i boligfløy
Les mer...

Ombygging Heftingsdalen

Heftingsdalen avfallsstasjon skal i forbindelse med ny E18 i gjennom en ombygging. Prosjektet består
Les mer...

Gangbaner Bomuldsfabrikken

Arendal Eiendom KF skal være med å etablere en gangbane inn i dagbruddene i Torbjørnsbu gruver. Gang
Les mer...

Roligheden skole

  Arendal bystyre vedtok 22 mai 2014 å bygge ny 1-10 skole på Roligheden. I tett samarbeid med
Les mer...

Heftingsdalen næringsområde

Nye Veger AS holder i skrivende stund på å bygge ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Det skal etab
Les mer...

Marisberg – Halve utbyggingsområde C1 er solgt!

Sentralt på Tromøy, kun 6 km fra Arendal sentrum, ligger Marisberg i naturskjønne og trygge omgivels
Les mer...

Agderparken

Det er et stort behov for nye næringsareal i Arendal kommune. Administrasjonen i kommunen har planla
Les mer...

Løvold – spennende utbyggingsområde nær Arendal sentrum

Området som er regulert til nytt boligområde er ubebygd, beliggende på Løvold, vest for blokkene på
Les mer...

Sjømannsskolen AS

Etter overtagelse av Sjømannsskolen i 2012 har Arendal Eiendom KF jobbet med å videreutvikle eiendom
Les mer...

Romstølen Vest – Myra

Myra er under sterk utvikling og et satsingsområde for boligutbygging i Arendal kommune. Området lig
Les mer...