Klient:Prosjektleder: Torstein Olsen
Dato:26. oktober 2017

Marisberg – Halve utbyggingsområde C1 er solgt!

Sentralt på Tromøy, kun 6 km fra Arendal sentrum, ligger Marisberg i naturskjønne og trygge omgivelser med kort avstand til både skole, skjærgård og tur- og friluftsområder. Butikker og tilgang til offentlig transport er like i nærheten.

Den planlagte bebyggelsen på Marisberg utgjør et supplement til den tradisjonelle eneboligen som er dominerende på Tromøy, med smarte flermannsboliger og hus i rekke. Arendal kommune ønsker vekst i folketall og arbeidsplasser, og satser derfor på attraktive sentrumsnære boligområder, som Marisberg.

Logoen til Marisberg symboliserer en steinøks, og er inspirert av arkeologiske utgravinger av et boområde fra steinalderen i dette området. Marisberg har tydeligvis alltid vært et attraktivt sted for folk å bosette seg. Selv om behovene våre har endret seg mye siden den gang, er dette fortsatt en perle langs Sørlandskysten.

Til Finn-annonse