OHSAS 18001 – sertifisering 2016

OHSAS18001

Arendal Eiendom KF er nå, som det eneste eiendomsforetaket i landet, sertifisert etter helse, miljø og sikkerhetsstandarden OHSAS 18001.

Det Norske Veritas (DNV) har kontrollert foretaket og gitt denne sertifiseringen. DNV vil også kontrollere at kravene til denne sertifiseringen holdes vedlike.

Med OHSAS 18001-sertifisering blir Arendal Eiendom KF i bedre stand til å identifisere, vurdere og håndtere risiko på arbeidsplassen. Et annet viktig punkt er at sertifiseringen gjør foretaket ytterligere kvalifisert til å føre tilsyn og kontroll med at entreprenørbransjen har gode systemer på HMS, og at de følger dette opp i byggeprosjektene.
Viktige hensyn som ligger bak beslutningen om å gjøre denne jobben i Arendal Eiendom KF er:

  • En ytterligere profesjonalisering av foretaket
  • Et organisasjonsutviklingsprosjekt
  • Godt renommé og stolte medarbeidere
  • En god arbeidsgiver som tar HMS på det største alvor
  • Ved dette blir foretaket ytterligere kvalifisert til å føre et effektivt tilsyn og kontroll med entreprenørbransjen.